تایر، رادیال، PC، تیوبلس، ROYAL BLACK، سازنده SHANDONG HAOHUA TIRE، چین، چین، شاخص سرعت H، نامشخص، 10 mm، طرح آج ROYALMILE 88H، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل نامشخص، سایز رینگ 15 in، عرض 195 mm، فاق 60 %، شماره فنی 88H

شناسه کالا

2800001734786

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید