مشعلی، خودرو سواری، مشعلی 206 راست 21خار ای بی اس، سازنده ZHEJIANG ODM TRANSMISSION TECHNOLOGY، چین، شماره فنی 1I20621THRA

شناسه کالا

2800002085580

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید