دیود، LED، نصب سطحی، سازنده BRIGHTEK OPTOELECTRONIC، چین، ولتاژ مستقیم 7 - 3 V، نماد استاندارد IEC 60810:2014

شناسه کالا

2800000896027

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید