پیلوبلاک شعاعی، تک بولت، برند FS، سازنده GULF WORLDWIDE BEARINGS، چین، ارتفاع هوزینگ 150 mm، عرض هوزینگ 90 mm، طول پایه هوزینگ 100 mm، قطر داخلی 115 mm، نماد استاندارد ISO492-CLASS0

شناسه کالا

2800001126253

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید