یاتاقان لغزشی شعاعی، برند CUMMINS، سازنده CUMMINS، هندوستان، قطر داخلی 2 in، قطر خارجی 2 in، عرض رینگ داخلی 2 in، نماد استاندارد ISO، لقی نرمال (CN)

شناسه کالا

2800000552107

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید