پیچ و مهره، مرجع سازنده INDUSTRIA MECCANICA LOMBARDA، ایتالیا، تعداد مهره تک مهره، جنس مهره فولاد کربنی، جنس پیچ مهره خور فولاد کربنی، شکل مهره شش گوش بدون واشر، تعداد رزوه در واحد طول گام 1 mm، 3 in، بسته بندی کارتن

شناسه کالا

2800001943072

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید