ترانسفورماتور، توزیع، 400 kVA، کاهنده، 3 فاز، برند کوشکن، مدل 400KVA، سازنده ترانسفورماتور سازی کوشکن، ایران، ولتاژ اولیه 33 kV، ولتاژ ثانویه 400 V، جریان اولیه 7 A، جریان ثانویه 577.35A

شناسه کالا

2904384200415

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید