تایر، رادیال، TB، تیوب دار با نوار، DOUBLE COIN، سازنده DOUBLE COIN TYRE GROUP، چین، چین، شاخص سرعت K، 157، 20 mm، طرح آج RLB200+، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل نامشخص، سایز رینگ 24 in، عرض 12 in، فاق 00، شماره فنی +12.00R24 - RLB200

شناسه کالا

2800001581830

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید