22021000 | آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد | عدد 22021000| آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000| تعرفه 22021000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    22021000
  • ارز نیمایی :

    22021000
یادداشت های فصل

تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000تعرفه آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد, عدد 22021000,آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده كه به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌كننده یا خوشبوكننده اضافه شده باشد 22021000,تعرفه 22021000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

22021000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

22021000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Sirma

مشخصات فنی:

200ml

واحد کالا:

22021000

نوع خرید:

0002

شرح:

نوشیدنی گازدار میوه ای و ویتامینی(قوطی)

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

22021000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

22021000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Sirma

مشخصات فنی:

250ml

واحد کالا:

22021000

نوع خرید:

0001

شرح:

نوشیدنی گازدار میوه ای و ویتامینی(قوطی)

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

22021000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

22021000

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

Bomba

مشخصات فنی:

250ml

واحد کالا:

22021000

نوع خرید:

0003

شرح:

نوشابه انرژی زا در طعم های مختلف

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد