20089920 | ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. | عدد 20089920| ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920| تعرفه 20089920

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    20089920
  • ارز نیمایی :

    20089920
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920تعرفه ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد., عدد 20089920,ـ ـ ـ آلوئهورا در ظرفی که حداقل3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. 20089920,تعرفه 20089920

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد