20086090 | سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده | عدد 20086090| سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090| تعرفه 20086090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20086090
  • ارز نیمایی :

    20086090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090تعرفه سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده, عدد 20086090,سایر - گیلاس و آلبالو محفوظ شده 20086090,تعرفه 20086090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد