20079100 | ـ ـ مركبات

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ مركبات | عدد 20079100| ـ ـ مركبات 20079100| تعرفه 20079100

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    20079100
  • ارز نیمایی :

    20079100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100تعرفه ـ ـ مركبات, عدد 20079100,ـ ـ مركبات 20079100,تعرفه 20079100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد