20055900 | سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده | عدد 20055900| سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900| تعرفه 20055900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20055900
  • ارز نیمایی :

    20055900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900تعرفه سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده, عدد 20055900,سایر - لوبیا آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه و جوهر سرکه، یخ نزده 20055900,تعرفه 20055900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد