18040000 | كره، چربی و روغن كاكائو.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو. | عدد 18040000| كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000| تعرفه 18040000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    18040000
  • ارز نیمایی :

    18040000
یادداشت های فصل

تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000تعرفه كره، چربی و روغن كاكائو., عدد 18040000,كره، چربی و روغن كاكائو. 18040000,تعرفه 18040000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

18040000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

0001

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18040000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

0002

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18040000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

18040000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Butter

واحد کالا:

18040000

نوع خرید:

0003

شرح:

کره کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد