18031000 | ـ چربی نگرفته

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ چربی نگرفته | عدد 18031000| ـ چربی نگرفته 18031000| تعرفه 18031000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    18031000
  • ارز نیمایی :

    18031000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000تعرفه ـ چربی نگرفته, عدد 18031000,ـ چربی نگرفته 18031000,تعرفه 18031000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

18031000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

18031000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Mass

واحد کالا:

18031000

نوع خرید:

0003

شرح:

مس کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18031000

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

18031000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Mass

واحد کالا:

18031000

نوع خرید:

0004

شرح:

مس کاکایو (تن)

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18031000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

18031000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Mass

واحد کالا:

18031000

نوع خرید:

0001

شرح:

دانه کاکایو (کیلوگرم)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد