15171000 | ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع | عدد 15171000| ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000| تعرفه 15171000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    15171000
  • ارز نیمایی :

    15171000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000تعرفه ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع, عدد 15171000,ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 15171000,تعرفه 15171000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15171000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15171000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

NO

مشخصات فنی:

margarin

واحد کالا:

15171000

نوع خرید:

0001

شرح:

مارگارین

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد