15162090 | سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها | عدد 15162090| سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090| تعرفه 15162090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    15162090
  • ارز نیمایی :

    15162090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090تعرفه سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها , عدد 15162090,سایر - چربی ها و روغن های نباتی و اجزا آنها 15162090,تعرفه 15162090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15162090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15162090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

AAK

مشخصات فنی:

8224-510 IllexAO F HS90 Vegetable Fat CBI

واحد کالا:

15162090

نوع خرید:

0001

شرح:

جانشین کره CBI

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15162090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15162090

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

STEARINERIE

مشخصات فنی:

TRIGLYCERIDES C8C10

واحد کالا:

15162090

نوع خرید:

0002

شرح:

تری گلیسریدز سی8 سی کاربرد ارایشی و بهداشتی10

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15162090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15162090

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

0

مشخصات فنی:

SPECIAL OIL FOR ICE CREAM COATING

واحد کالا:

15162090

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن مخصوص روکش بستنی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد