15162030 | ـ ـ ـ روغن کنجد

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد | عدد 15162030| ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030| تعرفه 15162030

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    15162030
  • ارز نیمایی :

    15162030
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030تعرفه ـ ـ ـ روغن کنجد, عدد 15162030,ـ ـ ـ روغن کنجد 15162030,تعرفه 15162030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد