15151900 | سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن | عدد 15151900| سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900| تعرفه 15151900

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    15151900
  • ارز نیمایی :

    15151900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900تعرفه سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن, عدد 15151900,سایر - روغن تخم کتان و اجزای آن 15151900,تعرفه 15151900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15151900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15151900

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

س

مشخصات فنی:

refined linseed oil in flexintank

واحد کالا:

15151900

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن تخم کتان گرید صنعتی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد