15132990 | سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها | عدد 15132990| سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990| تعرفه 15132990

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15132990
  • ارز نیمایی :

    15132990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990تعرفه سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها, عدد 15132990,سایر - روغن خام پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها 15132990,تعرفه 15132990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15132990

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15132990

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Palm Kernel Oil - پروفرم ماه می سال 2018

واحد کالا:

15132990

نوع خرید:

0004

شرح:

روغن پالم کرنال

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15132990

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15132990

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

Refined RBD Palm Kernel Oil

واحد کالا:

15132990

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن پالم کرنل پالایش نهایی شده-RBD

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15132990

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15132990

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Palm Kernel Oil - پروفرم ماه می سال 2018

واحد کالا:

15132990

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن پالم کرنال

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد