15092010 | --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر | عدد 15092010| --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010| تعرفه 15092010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15092010
  • ارز نیمایی :

    15092010
یادداشت های فصل

تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010تعرفه --- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر, عدد 15092010,--- با بسته‌بندی سه لیتر و کمتر 15092010,تعرفه 15092010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد