15050010 | - ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون سازی

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد م - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15050010
  • ارز نیمایی :

    15050010
یادداشت های فصل

- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنع - 15050010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15050010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

T

مشخصات فنی:

ANHYDROUS LANOLINHS-USP

واحد کالا:

15050010

نوع خرید:

15050010

شرح:

لانولین انهیدروسANHYDROUS LANOLINHS

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان