15043000 | ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها | عدد 15043000| ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000| تعرفه 15043000

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    15043000
  • ارز نیمایی :

    15043000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000تعرفه ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها, عدد 15043000,ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها 15043000,تعرفه 15043000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد