13023900 | سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها | عدد 13023900| سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900| تعرفه 13023900

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    13023900
  • ارز نیمایی :

    13023900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900تعرفه سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها , عدد 13023900,سایر - مواد پکتینی، پکتینانت ها و پکتات ها 13023900,تعرفه 13023900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

13023900

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

13023900

کشور سازنده:

PH(فیلیپین)

برند:

Coal 84

مشخصات فنی:

واحد کالا:

13023900

نوع خرید:

0005

شرح:

پودر کاراگینان-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13023900

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

13023900

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

AGI

مشخصات فنی:

واحد کالا:

13023900

نوع خرید:

0006

شرح:

پودر کاراگینان-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13023900

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

13023900

کشور سازنده:

CL(شیلی)

برند:

Gelymer

مشخصات فنی:

Carra

واحد کالا:

13023900

نوع خرید:

0004

شرح:

کاراگینان-هرتن

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد