13023200 | ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار | عدد 13023200| ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200| تعرفه 13023200

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    13023200
  • ارز نیمایی :

    13023200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200تعرفه ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار, عدد 13023200,ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌كننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار 13023200,تعرفه 13023200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

13023200

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

13023200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Guar Gum

واحد کالا:

13023200

نوع خرید:

0001

شرح:

گوارگام تاریخ پروفرم 2015/12/17 -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13023200

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

13023200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Natural Gum Carbitol For Industrial Use Only

واحد کالا:

13023200

نوع خرید:

0002

شرح:

صمغ -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13023200

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

13023200

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

-

مشخصات فنی:

locust bean gum

واحد کالا:

13023200

نوع خرید:

0003

شرح:

لوکاس بین گام

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد