13019090 | سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی | عدد 13019090| سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090| تعرفه 13019090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    13019090
  • ارز نیمایی :

    13019090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090تعرفه سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی, عدد 13019090,سایر - گم لاک، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و الئورزین ها، طبیعی 13019090,تعرفه 13019090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

13019090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

13019090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

-

مشخصات فنی:

GELLAN GUM HIGH ACYL –LV

واحد کالا:

13019090

نوع خرید:

0001

شرح:

پودر ژلان گام

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13019090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

13019090

کشور سازنده:

SD(سودان)

برند:

NO BRAND

مشخصات فنی:

--

واحد کالا:

13019090

نوع خرید:

0002

شرح:

کندر-هر تن

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

13019090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

13019090

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

HANDELBOLAG

مشخصات فنی:

IRFWM1 --B/NO OS

واحد کالا:

13019090

نوع خرید:

0003

شرح:

صمغ پایدارکننده

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد