12129990 | سایر - گیاهان و دیگر جلبک های دریایی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

سایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر - 12129990 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12129990
  • ارز نیمایی :

    12129990
یادداشت های فصل

سایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغنسایر - گیاهان و دیگر جلبک های - 12129990 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

cannabis Roasted

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

شاهدانه بو داده

درصد حقوق:

32

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

ZA(آفریقای جنوبی)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

rooibos tea

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

چای رویبوس (دمنوش )-فله

درصد حقوق:

32

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

SHANDONG GOLDFARMER FOODSTUFF

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

مغزتخمه هندوانه

درصد حقوق:

32

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

تخمه جابونی (ژاپنی - هندوانه) فقط از محل صادرات برگشتی موضوع اظهارنامه کوتاژ 1554126

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

تخمه جابونی برگشتی از محل صادرات

درصد حقوق:

32

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

NG(نیجریه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

چای ترش

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

چای ترش

درصد حقوق:

32

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12129990

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

مغز تخمه هندوانه خام

واحد کالا:

12129990

نوع خرید:

12129990

شرح:

مغز تخمه هندوانه خام

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان