12119070 | شاهدانه Cannabis (cannabis sativa)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) | عدد 12119070| شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070| تعرفه 12119070

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12119070
  • ارز نیمایی :

    12119070
یادداشت های فصل

تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070تعرفه شاهدانه Cannabis (cannabis sativa), عدد 12119070,شاهدانه Cannabis (cannabis sativa) 12119070,تعرفه 12119070

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد