12099110 | - ـ ـ بذر خیار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099110
  • ارز نیمایی :

    12099110
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر خیار - 12099110 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

MENAGRI ZIRAAT TIC LTD STI

مشخصات فنی:

Zeus F1

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

MENAGRI ZIRAAT TIC LTD STI

مشخصات فنی:

Vanda F1

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

YUKSEL TOHUM

مشخصات فنی:

DELSA F1 CUCUMBER SEED

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار رقم Gen2momtaz

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

TZ(تانزانیا)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

DATIS F1

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

DATIS F1

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

DLS PHARMAG DMCC

مشخصات فنی:

رولر

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار رقم roller

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

12099110

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

MENAGRI ZIRAAT TIC .LTD .STI

مشخصات فنی:

vanda

واحد کالا:

12099110

نوع خرید:

12099110

شرح:

بذر خیار رقم vanda

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان