12030000 | كپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خشك كرده (Copra

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

كپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوس - 12030000 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12030000
  • ارز نیمایی :

    12030000
یادداشت های فصل

كپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغنكپرا (مغز نارگیل پوست كنده و خ - 12030000 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12030000

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Copra پوست کنده و خشک کرده

واحد کالا:

12030000

نوع خرید:

12030000

شرح:

مغز نارگیل پوست کنده و خشک کرده

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان