12024200 | - ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12024200
  • ارز نیمایی :

    12024200
یادداشت های فصل

- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بدون غلاف سخت ، حتی شكسته - 12024200 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Peanut Kemel سایز50-40

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی با پوست قرمز-هرتن

درصد حقوق:

20

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Peanut Kemel سایز60-50

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی -هرتن

درصد حقوق:

20

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

سایز 50-40

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی با پوست قرمز

درصد حقوق:

20

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Peanut Kemel 24-28

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی بدون پوست قرمز -بدون غلاف -هرتن

درصد حقوق:

20

شناسه:

0008

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Peanut Kemel 24-28

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی با پوست قرمز -بدون غلاف -هرتن

درصد حقوق:

20

شناسه:

0009

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

کوتاژ 21953069

مشخصات فنی:

peanut kernes

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی با پوست قرمزسایز 60-70

درصد حقوق:

20

شناسه:

0010

ارزش گمرکی:

12024200

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Peanut Kemel

واحد کالا:

12024200

نوع خرید:

12024200

شرح:

بادام زمینی بدون پوست قرمز و بدون غلاف سخت

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان