11061000 | ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 | عدد 11061000| ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000| تعرفه 11061000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    11061000
  • ارز نیمایی :

    11061000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000تعرفه ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07, عدد 11061000,ـ از سبزیجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 11061000,تعرفه 11061000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد