11042900 | - ـ از سایر غلات

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11042900
  • ارز نیمایی :

    11042900
یادداشت های فصل

- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ از سایر غلات - 11042900 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11042900

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

organic unsteamed green buckwheat

واحد کالا:

11042900

نوع خرید:

11042900

شرح:

گندم سیاه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

11042900

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Organic Unsteamed Green Buck Wheat

واحد کالا:

11042900

نوع خرید:

11042900

شرح:

گندم سیاه ارگانیک

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

11042900

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Unsteamed Green Buck Wheat

واحد کالا:

11042900

نوع خرید:

11042900

شرح:

گندم سیاه

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان