10079000 | ـ سایر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ سایر | عدد 10079000| ـ سایر 10079000| تعرفه 10079000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    10079000
  • ارز نیمایی :

    10079000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000تعرفه ـ سایر, عدد 10079000,ـ سایر 10079000,تعرفه 10079000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد