10019910 | ـ ـ ـ گندم دامی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی | عدد 10019910| ـ ـ ـ گندم دامی 10019910| تعرفه 10019910

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    10019910
  • ارز نیمایی :

    10019910
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910تعرفه ـ ـ ـ گندم دامی, عدد 10019910,ـ ـ ـ گندم دامی 10019910,تعرفه 10019910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد