09109929 | سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی | عدد 09109929| سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929| تعرفه 09109929

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    09109929
  • ارز نیمایی :

    09109929
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929تعرفه سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی, عدد 09109929,سایر - آویشن و برگ بو در بسته بندی غیر خرده فروشی 09109929,تعرفه 09109929

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد