09023090 | سایر - چای کیسه ای

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09023090
  • ارز نیمایی :

    09023090
یادداشت های فصل

سایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - چای کیسه ای - 09023090 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09023090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

دم نوش به صورت خرده فروشی

واحد کالا:

09023090

نوع خرید:

09023090

شرح:

چای سفید-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09023090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

دم نوش به صورت فله

واحد کالا:

09023090

نوع خرید:

09023090

شرح:

چای سفید-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09023090

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

جهانی

مشخصات فنی:

red tea

واحد کالا:

09023090

نوع خرید:

09023090

شرح:

چای ترش

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان