09022090 | سایر - انواع چای سبز

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%9 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 8% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - انواع چای سبز | عدد 09022090| سایر - انواع چای سبز 09022090| تعرفه 09022090

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    09022090
  • ارز نیمایی :

    09022090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090تعرفه سایر - انواع چای سبز, عدد 09022090,سایر - انواع چای سبز 09022090,تعرفه 09022090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد