08135000 | ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل | عدد 08135000| ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000| تعرفه 08135000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08135000
  • ارز نیمایی :

    08135000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000تعرفه ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل, عدد 08135000,ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشك كرده این فصل 08135000,تعرفه 08135000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد