08062080 | ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار | عدد 08062080| ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080| تعرفه 08062080

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08062080
  • ارز نیمایی :

    08062080
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080تعرفه ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار, عدد 08062080,ـ ـ ـ كاشمری سبز دانه‌دار 08062080,تعرفه 08062080

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد