08055090 | سایر - لیمو و لیمو ترش

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش | عدد 08055090| سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090| تعرفه 08055090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08055090
  • ارز نیمایی :

    08055090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090تعرفه سایر - لیمو و لیمو ترش, عدد 08055090,سایر - لیمو و لیمو ترش 08055090,تعرفه 08055090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد