08042090 | سایر - انجیر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - انجیر | عدد 08042090| سایر - انجیر 08042090| تعرفه 08042090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08042090
  • ارز نیمایی :

    08042090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090تعرفه سایر - انجیر, عدد 08042090,سایر - انجیر 08042090,تعرفه 08042090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد