08025220 | ـ ـ ـ خلال مغز پسته

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته | عدد 08025220| ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220| تعرفه 08025220

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08025220
  • ارز نیمایی :

    08025220
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220تعرفه ـ ـ ـ خلال مغز پسته, عدد 08025220,ـ ـ ـ خلال مغز پسته 08025220,تعرفه 08025220

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد