08025210 | ـ ـ ـ بدون پوست دوم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم | عدد 08025210| ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210| تعرفه 08025210

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08025210
  • ارز نیمایی :

    08025210
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210تعرفه ـ ـ ـ بدون پوست دوم, عدد 08025210,ـ ـ ـ بدون پوست دوم 08025210,تعرفه 08025210

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد