08011100 | - ـ رنده خشك كرده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08011100
  • ارز نیمایی :

    08011100
یادداشت های فصل

- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ رنده خشك كرده - 08011100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

LK(سری لانکا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

پرچرب (هرتن)

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

پودر نارگیل

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

LK(سری لانکا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

کم چرب(هرتن)

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

پودر نارگیل

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

پرچرب

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

پودر نارگیل

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

.

مشخصات فنی:

.

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

نارگیل خشک رنده شده

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

n

مشخصات فنی:

COCONUT DESICCATED BULK

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

نارگیل خشک رنده شده

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

PH(فیلیپین)

برند:

.

مشخصات فنی:

.mark:celebes

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

پودر نارگیل تاریخ تولید 2017/11/26 تاریخ انقضا 2019/05/25

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

08011100

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

FKFF

مشخصات فنی:

RASAKU COCONUT CREAM POEDER

واحد کالا:

08011100

نوع خرید:

08011100

شرح:

مغزدانه خوراکی نارگیل

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان