07133210 | ـ ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بذر | عدد 07133210| ـ ـ ـ بذر 07133210| تعرفه 07133210

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    07133210
  • ارز نیمایی :

    07133210
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133210,ـ ـ ـ بذر 07133210,تعرفه 07133210

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد