07132090 | سایر - نخود رسمی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07132090
  • ارز نیمایی :

    07132090
یادداشت های فصل

سایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - نخود رسمی - 07132090 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

ET(اتیوپی)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود سیاه

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

ET(اتیوپی)

برند:

E&S

مشخصات فنی:

فاقد

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخودسیاه

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

نخود رسمی

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

نخود رسمی

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

نخود رسمی

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود رسمی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

نخود رسمی

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود رسمی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

07132090

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

نخود رسمی

واحد کالا:

07132090

نوع خرید:

07132090

شرح:

نخود رسمی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان