07112000 | - زیتون

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07112000
  • ارز نیمایی :

    07112000
یادداشت های فصل

- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش- زیتون - 07112000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07112000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

هر تن

واحد کالا:

07112000

نوع خرید:

07112000

شرح:

زیتون خام با هسته

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07112000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

هر تن

واحد کالا:

07112000

نوع خرید:

07112000

شرح:

زیتون خام بدون هسته

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان