07095400 | ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( | عدد 07095400| ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400| تعرفه 07095400

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07095400
  • ارز نیمایی :

    07095400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400تعرفه ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس(, عدد 07095400,ـ ـ شیتاک ( لنتینوس ادودس( 07095400,تعرفه 07095400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد