07095300 | ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) | عدد 07095300| ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300| تعرفه 07095300

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07095300
  • ارز نیمایی :

    07095300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300تعرفه ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus), عدد 07095300,ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس(Cantharellus) 07095300,تعرفه 07095300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد